eseipa.com

| Info SPM dan STPM.

Rabu, 2 Ogos 2017

Nota Pengajian Am Penggal 3 - Malaysia dan Negara Luar

Penyertaan malaysia dalam pertubuhan –pertubuhan antarabangsa :

Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)


Tujuan Malaysia melibatkan diri dengan ASEAN adalah untuk:  • mempercepatkan perkembangan ekonomi

  • mengekalkan keamanan antara anggota negara

  • memupuk kerjasama untuk kepentingan bersama dari segi ekonomi,sosial, budaya, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

  • saling membantu antara anggota negara dalam R&D

  • meningkatkan bidang pengajian dan pendidikan di Asia Tenggara


Kerjasama-kerjasama dalam ASEAN:


[expand title="Kerjasama melalui Politik Keselamatan"]

ZOPFAN( (Kawasan Aman Bebas dan Berkecuali) bertujuan menjamin keamanan serantau(kestabilan politik) melalui dasar perkecualian serantau.  Sebarang pertikaian yang berlaku di Asia Tenggara dihalang perlu diselesaikan secara aman. Kekerasan di haram sama sekali.

Zon Bebas Senjara Nuklear (SEANWFZ) bertujuan memastikan kawasan ASEAN bebas daripada senjata nuklear.

Forum Serantau ASEAN (ARF) dibentuk untuk menyelesaikan konflik antara negara.

[/expand]
[expand title="Kerjasama melalui Ekonomi"]

Kerjasama ASEAN+3 iaitu Jepun, Korea dan China merupakan satu pakatan kerjasama dibentuk bertujuan meningkatkan kerjasama dalam ekonomi, pembangunan sosial dan sumber manusia, serta pembangunan saintifik dan teknikal,budaya,informasi dan pembangunan infrastruktur.

Rancangan Segi Tiga Pertumbuhan merujuk kepada kerjasama ekonomi pada kawasan lebih kecil antara 3-4 buah negara yang berjiran (dalam wilayah ASEAN).
Tumpuan kerjasama adalah kepada modal, buruh, telekomunikasi, teknologi, keselamatan dan perdagangan.
Antara kawasan segi tiga pertumbuhan adalah : IMS-GT(indonesia, malaysia, singapura), IMT-GT(indonesia, malaysia, thailand), BIMP(brunei, indonesia, malaysia, filipina).

[/expand]
[expand title="Kerjasam melalui Pendidikan"]

Pertubuhan Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) menggalakkan kerjasama dalam bidang pendidikan, budaya dan sains. Antara projek yang telah dilaksanakan adalah seperti

-INNOTECH(Inovasi dan teknologi)

-RECSAM (Pusat Pendidikan Rantau bagi Sains dan Matematik).

 

MABBIM (Majlis Bahasa-Brunei-Indonesia-Malaysia) meningkatkan mutu dan penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca. MABBIM mengembangkan bahasa Melayu dan meningkatkan semangat persaudaraan antara negara anggota ASEAN.
[/expand]
[expand title="Kerjasam melalui Sosial dan Kebudayaan"]
Kebudayaan dan sukan contohnya: Sukan SEA, Pesta Filem ASEAN
[/expand]
[expand title="Kerjasam melalui Sains dan Teknologi"]

Pusat Serantau Sains ditubuhkan bagi menggalakkan kerjasama negara-negara ASEAN berkenaan dengan data maklumat, pembangunan teknologi nano, pertukaran dan pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), pengurusan bencana dan pembangunan sumber manusia.

Satellite Measat (MEASAT Satellite Systems)
[/expand]

 

Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)


Tujuan Malaysia menyertai Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu PBB adalah:  • mengekalkan perdamaian dunia, terutamanya peperangan harus dielak

  • menyelesaikan masalah dunia dalam bidang politik, ekonomi, makanan, kesihatan dan lain-lain.

  • membantu negara-negara yang perlu dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.


 

Kerjasama-kerjasama dalam PBB:


[expand title="ZEE (Zon Ekonomi Eksklusif)" expanded="true"]

ZEE penting dalam mengawal kemasukan negara lain dan mengelakkan persengketaan antara negara.

ZEE menentukan ruang udara sesebuah negara. Rundingan antara Singapura dengan Malaysia dapat diselesaikan melalui ZEE.

[/expand]
[expand title="UNESCO (United Nations Organization for Education, Science and Culture) " expanded="true"]

Pengiktirafan PBB sebagai negara warisan dunia menunjukkan identiti negara PBB termasuk Malaysia kepada dunia.

UNESCO memberi perakuan kepada keupayaan negara(Malaysia) menyediakan kemudahan dan akses pendidikan.

[/expand]
[expand title="WHO (Majlis Ekonomi dan Sosial dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia) " expanded="true"]

Malaysia menyertai WHO dan memberi bantuan perubatan, pencegahan dan bantuan pakar.

[/expand]

 

Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)


[expand title="Forum Ekonomi Islam Sedunia (WIFE)"][/expand]
 

KOMANWEL


[expand title="Sukan Komanwel"][/expand]
[expand title="Rancangan Pelajaran Komanwel (Colombo Plan)"][/expand]

 

Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)


[expand title="NAM"][/expand]

 

1 ulasan: